Zanderij Crailo

Zondag 16 augustus 2009

Deze laatste plantenexcursie van het seizoen 2009 trok vijf belangstellenden. In de berm langs de afdaling naar de Zanderij zagen we onze eerste leuke plantensoort: de Breedbladige wespenorchis, weliswaar reeds uitgebloeid. Allereerst werd de sloot voor het kantoor van het Goois Natuurreservaat bekeken. Hier vielen meteen de bloemen van het Pijlkruid op. Verder vonden we hier Drijvend fonteinkruid, Wolfspoot, Krabbenscheer, Grote waterweegbree, Koninginnekruid, Moerasrolklaver en iets hogerop Brunel.

Vervolgens werd de beplanting langs de oevers van de plassen onder de loep genomen. Zomprus, Pitrus, veel opslag van Wilgensoorten (Kruipwilg, Geoorde wilg, Schietwilg en Boswilg), Stijve en Rode ogentroost, Struikheide, Zompvergeet-me-nietje, Waternavel en Fraai duizendguldenkruid waren soorten die we hier aantroffen. In het water langs de vlonders was Riet aanwezig. Het water zag er overigens met name in het noordelijke deel niet goed uit, waarschijnlijk was er sprake van blauwalg.

Ook het eilandje werd nog bezocht: de Klokjesgentianen zijn er nog steeds aanwezig en dat geldt ook voor de Moeraswolfsklauw die op diverse plekken aspectbepalend waren. Verder vonden we hier nog de Kleine zonnedauw en ook de Dopheide stond er goed bij. Jammer van de vele opslag van berken en andere boomsoorten hier die in de toekomst het kleinere spul zal doen verdwijnen indien niet wordt ingegrepen. Op het droge deel van de Zanderij was het Jakobskruiskruid prominent aanwezig.

Verslag van twee jaar geleden...

Waarnemingen:

Noor van Heusden


Wim Appelhof maakte foto's van deze excursie (Webmaster).


Klik op een foto voor een grotere foto.

Duizendguldenkruid Kleine zonnedauw Klokjesgentiaan Moeraswolfsklauw