Wilgenbos, Flevopolder

Zondag 10 mei 2009

Er waren vijf deelnemers afgekomen op de excursie naar het Wilgenbos in de Flevopolder. Tijdens deze excursie stond de Wilg centraal. We vonden er drie soorten: de Amandelwilg, de Schietwilg en de Katwilg. Leuk was ook dat te zien was dat elk van deze soorten zijn eigen kenmerken habitus heeft. Zoals verwacht bestond de ondergroei uit een beperkt aantal ruigtesoorten: Gewone vlier, Grote brandnetel, Kleefkruid, Braam, aangevuld met wat Fluitenkruid en Look-zonder-look.

Leuk was ook meteen bij de start van de wandeling de vondst van een exemplaar van de Eenstijlige meidoorn vol in bloei. In onze omgeving zien we doorgaans de Tweestijlige meidoorn. Hier vonden we ook ook de Smeerwortel, zowel de witbloeiende als de paarsbloeiende variant. En de Kruipende boterbloem. Aan het eind van de wandeling en weer terug bij de vaart, vonden we nog een poeltje waar de Blaartrekkende boterbloem omheen stond. Verder vonden we nog de Paarse dovenetel en de Heggewikke(?).

Omdat de diversiteit aan plantensoorten niet groot was, trokken de verschillende diersoorten ook volop de aandacht. De wandelroute voerde rondom een plas waarlangs een tweetal vogelkijkschermen. Op de plas troffen we slechts een Krakeend, enkele Kuifeenden en een Wilde eend aan. De Koekoek en de Kleine bonte specht lieten regelmatig van zich horen, maar lieten zich helaas niet zien. Op de achtergrond was er een vogelconcert van de verschillende fluiters te horen.

Vlinders lieten zich eveneens zien, onder andere Geaderd witje, Landkaartje, Dagpauwoog, Bruin en Bont(?) zandoogje. Tevens vonden we nog een enorm grote rups van de Wilgenhoutvlinder.

Noor van Heusden


Wim Appelhof maakte foto's van deze excursie (Webmaster).


Klik op een foto voor een grotere foto.

Landkaartje Kastanje-inktzwam Wilgenhoutrups Zwartkopvuurkever Roodkopvuurkever Donkere wespvlieg