Groeve Oostermeent

Zondag 3 augustus 2008

Met 5 deelnemers werd een bezoek gebracht aan de Groeve Oostermeent in Blaricum. Allereerst werd een kijkje genomen bij de poel bij de ingang aan de Blaricummerweg. Hier stond de Egelboterbloem volop te bloeien. Verder troffen we hier Gewone waterbies, Biezenknoppen, Moerasdroogbloem, Veenpluis, Klokjesgentiaan, Liggend walstro en Koningsvaren.

Daarna werd het hogere deel van het terrein bezocht waar zich een droge heischrale graslandvegetatie bevindt. Hier vonden we onder andere Zandblauwtje, Kruipbrem, Buntgras, Muizenoortje, Zadzegge, Struikheide, Tandjesgras, Schapenzuring, Grasklokje, Duizendblad, Smalle weegbree en Vroege haver.

Tenslotte werd het lager gelegen, vochtiger deel bezocht tot de regen spelbreker werd. Hier zagen we onder andere Moerasvaren, Gewone hoornbloem, Stekelbrem, Trekrus, opslag van zowel Ruwe als Zachte berk, Bleekgele droogbloem, Sterzegge, Dopheide, Pitrus, Borstelgras, Witte klaver, Grote wolfsklauw en Moeraswolfsklauw en langs de rand van de drooggevallen poel Kleine zonnedauw.

Howel het een plantenexcursie was, zagen we ook nog wat leuke diersoorten zoals Roodborsttapuit, Bruine kikker, Zuringspanner (vlindertje) en Watersnuffel (een juffer).

Noor van Heusden


We vonden een paddenstoelje op de poep van Schotse hooglanders Het heet Conocybe singeriana en is in Nederland zeer zeldzaam. Ik heb het daarom al doorgegeven aan het karteringsprojesct. Er vlogen veel vlindertje van een soort waarvan ik de naam niet kon vinden. Van Yolande B. kreeg ik door dat het de Zuringspanner was.

Wim Appelhof

Klik op een foto voor een grotere foto.

Conocybe singeriana Zuringspanner