Groeve Oostermeent

Zondag 18 augustus 2013

Met een groepje van vier deelnemers bezochten we dit fraaie gebied.

Beheerder het Goois Natuurreservaat had afgelopen winter een aantal vernattingsmaatregelen doorgevoerd en dit was duidelijk te merken in de vegetatie. De Moeraswolfsklauw, de Ronde zonnedauw en de Egelboterbloem hadden zich nu over een groot deel van het terrein verspreidt. Ook de Kleine zonnedauw en de Klokjesgentiaan komen er nog steeds voor. Wat we verder nog zagen was o.a. Trekrus, Knolrus, Zomprus, Waternavel, Moerasvaren, Zandblauwtje, Duizendblad, Liggend walstro, Muizenoortje, Gewoon biggenkruid, Vertakte leeuwentand, Stekelbrem en Struikheide, zowel de normale rozebloeiende als een aantal witbloeiende exemplaren.

Noor van Heusden