Corversbos

Zondag 17 juni 2012

De excursie stond deze keer onder leiding van Cees Steenman die al jaren voor Natuurmonumenten de akkers in het Corversbos inventariseert. Er was een aardige opkomst: in totaal waren we met zeven deelnemers.

Een greep uit de planten die we zoal tegen kwamen: Smalbladige wikke en Ringelwikke, Windhalm, Slofhakken, Gewone spurrie, Herik, Herderstasje, Schapenzuring, Gele morgenster, Korenbloem, de zeer zeldzame Korensla, Akkerviooltje, Klaproos, Bleekgele hennepnetel, Kleine leeuwenklauw, Duizendblad, Kromhals, Echte kamille en Reukloze kamille en Vertakte leeuwentand. In de maisakker stond veel Melganzenvoet. Op de andere akkers stond winterrogge.

Noor van Heusden