Kromme Rade

Zaterdag 27 augustus 2011

De laatste excursie van dit seizoen telde drie deelnemers. Als gevolg van het grote aantal verschillende plantensoorten kwamen we niet erg ver, dus alle reden om de Kromme Rade nog eens te bezoeken. Ook de dreigende regen- en omweersbuien maakten dat we tijdig terug moesten keren.

Een greep uit wat we gezien hebben: Kattenstaart, Kleine ooievaarsbek, Kropaar, Zwart tandzaad, Gewone smeerwortel, Gele lis, Grote lisdodde, Moerasspirea, Poelruit, Waterzuring, Watermunt, Wolfspoot, Robertskruid, Zomereik en Veenpluis. De Eenstijlige meidoorn en de Lijsterbes stonden volop in vrucht te blinken in de zon. In het water zagen we het blad van Gele plomp en Witte waterlelie, maar ook een soort die we aanvankelijk niet konden thuisbrengen. Een ontmoeting met een andere KNNV-er/IVN-er bracht uitkomst: het bleek om Cabomba te gaan, een beruchte exoot die hele watergangen weet te overwoekeren.

Ook vlinders vlogen er rond, onder andere Geaderd witje, evenals Boeren- en Huiszwaluwen en in de bomenrij zagen we een Tjiftjaf.

Noor van Heusden