Roeiexcursie Kortenhoefse Plassen

Zondag 17 juli 2011

Tussen twee buienperioden door hadden we precies 2,5 uur de tijd voor een korte roeiexcursie op de Kortenhoefse Plassen en konden we genieten van mooi weer en aangename temperaturen.

Het begon al goed met op de heenweg naar de roeibotenverhuurder 9 ooievaars in een weiland bij 's Graveland. Nadat we van wal waren gestoken kwamen we onder andere de volgende planten tegen: Dagkoekoeksbloem, Kalmoes, Gele plomp, Witte waterlelie, Stomp fonteinkruid, Riet, Zwarte els, Es, Grote lisdodde, Bitterzoet, Grote kattenstaart, Moerasandoorn, Gevleugeld helmkruid, Watermunt, Gele lis, Koninginnekruid, Harig wilgenroosje, Waterzuring, Haagwinde, Moerasvaren, Moerasspirea, Schietwilg, Gelderse roos en Lijsterbes.

Ook de Purperreiger liet zich goed zien, verder zagen we de Fuut en de Meerkoet en op de terugweg vanuit de auto een Knobbelzwaan. De excursie telde vier deelnemers.

Noor van Heusden