Westbroekse Zodden

Zondag 26 juni 2011


Het weer werkte deze keer goed mee, zodat we een heerlijke wandeling over het Bert Bospad gemaakt hebben. We waren met zes deelnemers.

Er waren zoveel planten te zien dat we niet meer aan het moerasbos toekwamen en ook slechts één trilveentje bezocht hebben. Een greep uit wat we gezien hebben: Grote lisdodde, Veldzuring, Kropaar, Echte valeriaan, Grote ratelaar, Kattestaart, Gele plomp, Kikkerbeet, Veldrus, Holpijp, Grote wederik, Moerasandoorn, Egelboterbloem, Moerasvergeet-me-nietje, Bitterzoet, Haagwinde, Waterdrieblad, Pijlkruid, Rietgras, Moerasspirea, Moeraskartelblad, Ronde zonnedauw, Wateraardbei, Moerasweegbree (of Kleine waterweegbree), Veenpluis en Dwergzegge.

Verder onder andere een Boomvalk, Ooievaar, Kleine karekiet, Rietzanger, Boeren- en Huiszwaluw. Ook de liefhebbers van insecten kwamen volop aan hun trekken.

Noor van Heusden