Rhoonse Grienden, Klein Profijt

Zondag 1 mei 2011

Met een klein gezelschap van drie enthousiaste deelnemers bezochten we de Rhoonse Grienden, een zoetwater getijdengebied langs de Oude Maas ten zuiden van Rotterdam.

De bloei van de Spindotters waarop we gehoopt hadden, was over zijn hoogtepunt heen, maar samen met de bloeiende Kruipende boterbloemen en het Fluitenkruid was er nog steeds sprake van een uitbundig in bloei staand gebied. De Schietwilg is hier de dominerende wilgensoort. Doodgewone soorten blijken hier dankzij de voedselrijkdom enorme proporties te bereiken zoals het manshoge Fluitenkruid langs de paden en de enorme Gewone paardenbloemen. Ook leuk in dit gebied zijn de Knotwilgen die weer een groeiplaats vormen voor andere planten, van mossen, varens en kruiden tot zelfs bomen aan toe zoals een Kastanje en een Zomereik.

Vogels lieten zich volop horen, een Vink en een Zwartkopje lieten zich ook nog zien.
Kortom, een fraai en indrukwekkend gebied dat een bezoek meer dan waard is.

Noor van Heusden