Schoorlse Duinen

Zondag 15 augustus 2010

Met slechts drie personen reden we naar Groet waar onze fietsexcursie door de Schoorlse Duinen begon. Het aantal plantensoorten dat we gezien hebben was er niet minder om, we hebben talloze leuke en/of bijzondere soorten gezien. Bijzonder waren de grote aantallen bloeiend Rondbladig wintergroen en eveneens grote aantallen Fraai en Strandduizendguldenkruid en de mooie veldjes met bloeiend Sierlijke vetmuur, ook wel Krielparnassia genoemd.

Het hoogtepunt van de dag was echter wel de ontdekking van diverse veldjes met Dennenorchis, waarvan er ook diverse exemplaren in bloei stonden. Opvallend was ook dat sommige planten hier een aanzienlijk kleiner formaat hadden dan we gewend zijn, zoals de mini Kattenstaarten die we tegenkwamen. We bezochten tijdens deze excursie een Kraaiheideveld, De Kerf waar Staatsbosbeheer in 1997 een opening in de buitenste duinenrij gemaakt had en het Vogelmeer. Nabij het Vogelmeer zagen we de verwoestingen die de bosbranden van vorig jaar hebben aangericht.

Wat we zoal gezien hebben die dag: Eikvaren, Slangenkruid, Vlasbekje, Middelste teunisbloem, Japanse bottelroos, Dauwbraam, Wilde kamperfoelie, Kraaiheide, Struikheide, Dopheide, Zwarte den, Kattenstaart, Strandduizendguldenkruid, Zeerus, Sierlijke vetmuur, Geelgroene zegge, Fraai duizendguldenkruid, Zeewolfsmelk, Rondbladig wintergroen, Blauwe zeedistel, Scherpe fijnstraal, Zwarte toorts, Buntgras, Zulte of Zeeaster, Dennenorchis, Duinwespenorchis, Gewone vleugeltjesbloem, Duinviooltje, Hertshoornweegbree, Zandblauwtje, Echt walstro, Egelboterbloem, Bleekgele droogbloem, Knolrus, Gewone waterbies, Dwergzegge, Hazenpootje, Kleine klaver, Zeeraket, Peen, Kruipwilg, Zandzegge, Stijve ogentroost en Greppelrus.

Daarnaast hebben we nog een Zandhagedis gezien.

Nagekomen bericht:

Aanvankelijk wisten we niet welke plant het was die wij bij het Vogelmeer in de Schoorlse Duinen hadden gevonden. Maar na enig speurwerk zijn Jetse en ik tot de conclusie gekomen dat het om Oeverkruid gaat.

Noor van Heusden

Waarnemingslijst
Blauwe zeedistel
Bleekgele droogbloem
Buntgras
Dauwbraam
Dennenorchis
Dopheide
Duinviooltje
Duinwespenorchis
Dwergzegge
Echt walstro
Egelboterbloem
Eikvaren
Fraai duizendguldenkruid
Geelgroene zegge
Gewone vleugeltjesbloem
Gewone waterbies
Greppelrus
Hazenpootje
Hertshoornweegbree
Japanse bottelroos
Kattenstaart
Kleine klaver
Knolrus
Kraaiheide
Kruipwilg
Middelste teunisbloem
Oeverkruid
Peen
Rondbladig wintergroen
Scherpe fijnstraal
Sierlijke vetmuur
Slangenkruid
Stijve ogentroost
Strandduizendguldenkruid
Struikheide
Vlasbekje
Wilde kamperfoelie
Zandblauwtje
Zandzegge
Zeeraket
Zeerus
Zeewolfsmelk
Zulte of Zeeaster
Zwarte den
Zwarte toorts