Vliegheide

Zondag 1 augustus 2010

Met vijf deelnemers namen we een kijkje op de Vliegheide, één van de drie kleine noordelijke heidevelden in het Gooi.

Ondanks de kleine omvang van dit heidegebied hebben we aardig wat plantensoorten gezien. Wat we zoal gezien hebben: Duizendblad, St.-Janskruid, Boerenwormkruid, Witte honingklaver, Amerikaanse eik, Zomereik, Grove den, Vertakte leeuwentand, Grasklokje, Hengel, Gewoon biggenkruid, Stijf havikskruid, Muizenoortje, Kruipbrem, Stekelbrem, Gewone Brem, Tandjesgras, Dopheide, Struikheide, Klein warkruid, Grijs kronkelsteeltje, Open rendiermos, Rode heidelucifer, Rood bekermos, Zandblauwtje, Hondsviooltje, Gewone hoornbloem, Smalle weegbree, Zwaluwtong en Melkdistel.

Ook zagen we nog een hagedis, volgens één van de deelnemers een Zandhagedis.

Noor van Heusden

Waarnemingslijst
Amerikaanse eik
Boerenwormkruid
Dopheide
Duizendblad
Gewone Brem
Gewone hoornbloem
Gewoon biggenkruid
Grasklokje
Grijs kronkelsteeltje
Grove den
Hengel
Hondsviooltje
Klein warkruid
Kruipbrem
Melkdistel
Muizenoortje
Open rendiermos
Rode heidelucifer
Rood bekermos
Smalle weegbree
St.-Janskruid
Stekelbrem
Stijf havikskruid
Struikheide
Tandjesgras
Vertakte leeuwentand
Witte honingklaver
Zandblauwtje
Zomereik
Zwaluwtong