Bussummerheide

Zondag 6 juni 2010

Ondanks het warme broeierige weer telde de excursie toch nog zes deelnemers.

De eerste leuke planten vonden we op de wal die ooit opgeworpen was voor de paardenrennen tijdens de Olympische Spelen van 1928. Hier vonden we onder andere Liggend walstro, Kleine leeuwentand, Gewoon biggenkruid, Schapenzuring, Tormentil, Krentenboompje.

Binnen het begrazingsgebied ging de excursie verder. Langs het pad vonden we Muizenoortje, Gewone rolklaver, Stekelbrem, Smalle weegbree, Witte klaver, Kleine rupsklaver, Viltganzerik, Zandzegge en Pilzegge.

Verderop werd het minder interessant, hier domineerde de Struikheide, Dopheide en Pijpestrootje. Richting de Natuurbrug (welke we niet bezocht hebben) stond volop Brem. Hier in de buurt vonden we nog Hengel. Ook Lijsterbes en Zomereik hebben we nog gezien alsmede een Boomklever.

Noor van Heusden