Landgoed Over-Holland

Zondag 5 april 2009

De eerste excursie van het seizoen 2009 ging naar het landgoed Over-Holland, vlak ten noorden van Breukelen. Hier bevindt zich onder andere essen(hak)houtbos, het doel van de excursie. Er waren diverse essenhakhoutpercelen aanwezig die ook nog steeds als zodanig beheerd worden. Wim vond in een van deze hakhoutpercelen nog een fraaie groep grote bruine paddenstoelen op een van de essenstronken. Er is een rondwandeling van circa 2 km mogelijk door het gebied. Met acht deelnemers was er weer een aardige opkomst voor de excursie.

Het essenbos groeit op een vochtiger en voedselrijkere bodem dan wij gewend zijn in het Gooi. Dit was goed te zien aan de ondergroei waar de nodige brandnetels, kleefkruid en het nu bloeiende hondsdraf te zien waren. Volgens de Oecologische Flora is het speenkruid een typische begeleider van het essenbos. Dat was duidelijk te zien: overal op de bodem was het geel te zien van het speenkruid dat op het punt stond te gaan bloeien. Naast de es zagen we onder andere iep, zomereik, zwarte els, populier, meidoorn, gewone vlier, plataan en kastanje in de boom- en struiklaag. Aan bloeiende planten troffen we naast het speenkruid onder andere groot en klein hoefblad, het al genoemde hondsdraf, klimopereprijs, prachtframboos, maarts viooltje, diverse narcissen en het eerste bloeiende exemplaar van het fluitenkruid dat wat later in het seizoen aspectbepalend zal zijn. De sneeuwklokjes waren al uitgebloeid, verder zagen we nog look-zonder-look, gele lis, bereklauw, en ook het zevenblad was overal te zien.

Waarnemingen:

Noor van Heusden