Grote Kuil Blaricummerheide

Zondag 6 juli 2008

Met vier deelnemers bracht de plantenwerkgroep een bezoek aan de Grote Kuil op de Blaricummerheide. Ondanks de zeer dorre grasmat als gevolg van het droge en warme weer in de voorgaande periode, vonden we langs de rand toch nog aardig wat leuke soorten, naast meer algemene soorten: Hengel, Gewoon biggenkruid, Bronsmos, Geel of Echt walstro, Grote tijm, Bochtige smele, Buntgras, Gewone rolklaver, Muizenoortje, Smalle weegbree, Grasklokje, Schapenzuring, Zandblauwtje, Zandzegge, Tandjesgras, Heide-klauwtjesmos, Gewone reigersbek en Struikheide.

Teruglopend via de Blaricummerheide kwamen we nog Braam, Kruipbrem, Kraaiheide, Stekelbrem, Brem, Grijs kronkelsteeltje (een mos), Rendiermos en Rode schijnspurrie tegen.

Noor van Heusden