Excursie landgoed Staverden

Zondag 1 juni 2008

Met 6 deelnemers bezochten we Landgoed Staverden op de Veluwe. Het landgoed wordt in de lengte doorsneden door de nog steeds kronkelende Staverdense Beek. Het is een zeer afwisselend gebied bestaande uit bossen, akkers, weilanden, stroomdalgraslanden, heide, veen en leemputten, terwijl rond het kasteel een parkachtige tuin ligt. Deze parkachtige tuin is onlangs gerestaureerd en ziet er nu prachtig uit, helemaal nu tijdens ons bezoek de vele Rhododendrons in bloei staan. We hebben de blauwe route van 3 km gelopen, deze gaat door de parktuin, door het bos en gaat ook langs het stroomdalgrasland.

Op de parkeerplaats zagen we al gelijk de Gelderse roos in bloei staan en daarnaast de Gewone vlier. 's Ochends bezochten we de parktuin, hier troffen we diverse aangeplantte boomsoorten zoals Mammoetboom, Douglas, Chamaecyparus, Europese larix en Zilverspar, en daarnaast boomsoorten als Zomereik, Beuk, Lijsterbes en Amerikaanse eik. In de ondergroei onder andere Adelaarsvaren, Pitrus, IJle zegge, Echte witbol, Dalkruid dat we de hele dag zouden tegen komen, Salomonszegel, Lelietje der Dalen en Muurhavikskruid.

In de middag liepen we door het bos aan de andere kant van de weg. Hier kwamen we een andere vlier tegen: de Bergvlier, en verder ook de Japanse larix en de Zwartte els. Langs het pad vonden we onder andere Schaduwgras, Grootbloemige muur, Gewoon nagelkruid, Kruipend zenegroen. Penningkruid, Breedbladige wespenorchis, Bochtige smele, Dagkoekoeksbloem, Wijfjesvaren, Kropaar, Grote vossestaart, Voederwikke, Mannetjesereprijs, Hengel, Echte kamille en Leeuweklauw.

Het mooiste van de dag was misschien wel het beekdalgrasland dat nu roze zag van de bloeiende Echte koekoeksbloemen. Hier vonden we verder nog Grote ratelaar, Liesgras, Moerasvergeet-me-nietje, Valeriaan, Reukgras, Pinksterbloem, Moeraswalstro, Kale jonker en Wolfspoot. Verderop langs de oever van de beek vonden we nog Dubbelloof.

Kortom, het was een zeer geslaagde dag, die iedereen deed verlangen er nog eens naar terug te keren om ook de andere routes te lopen en zo mogelijk ook de leemputten te bezoeken die botanisch het meest bijzonder zijn maar voor het publiek afgesloten.

Noor van Heusden