Evaluatie plantenwerkgroep

September 2007

Beste KNNV-ers,

Het bloeiseizoen van de meeste planten zit er voor dit jaar op. Daarom is het tijd voor een kleine evaluatie.

De nieuwe plantenwerkgroep is dit jaar van start gegaan met het organiseren van een 5-tal excursies. Op een 4-tal zondagen zijn excursies georganiseerd naar plekken met vochtminnende planten. Mijzelf is de thematische aanpak goed bevallen: naast de overeenkomsten waren er ook duidelijke verschillen tussen de bezochte gebieden qua vegetatie. We hebben tal van leuke soorten gezien: Parnassia, Herfstbitterling, Moeraswespenorchis, Kleine en Ronde Zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Moeraskartelblad, Vlottende bies en Klokjesgentianen om er maar een aantal te noemen. Deze "natte" excursies trokken 3 tot 7 deelnemers. Daarnaast is er een door-de-weekse excursie naar de dit jaar zo mooi bloeiende heide georganiseerd. Deze excursie trok slechts 1 deelnemer. Daarom wil ik voor het volgende seizoen de excursies zoveel mogelijk op de zondagen houden en voorlopig niet meer op door-de-weekse dagen, tenzij ik veel signalen krijg dat men dat graag anders wil.

Volgend voorjaar wil ik van start gaan met een aantal bos-excursies. We kunnen ons dan verdiepen in de verschillende boomsoorten maar ook aan de ondergroei. Wie hier in of nabij het Gooi bossen weet met een mooie ondergroei, laat me dat dan weten, ik kan nog wel wat tips gebruiken om voor volgend jaar weer een aantrekkelijk excursieprogramma samen te stellen. In de zomer hoop ik dan weer een aantal thematische excursies te houden, waarbij na de "natte" vegetaties van dit jaar, dan drogere vegetaties aan bod zullen komen.

Verder zou ik graag van jullie willen weten of er belangstelling is voor specifiek op planten gerichte excursies buiten het Gooi. Immers niet alle vegetatietypen komen in het Gooi voor, denk maar aan de planten uit het rivierengebied of uit de duinen. Maar het kan ook leuk zijn om elders in Nederland naar vergelijkbare vegetaties te kijken, want vaak groeien er net weer een aantal andere soorten.

Verder wil ik jullie er op wijzen dat het in principe mogelijk is om determinatie-avonden te houden. Hiervoor is werkruimte beschikbaar in De Ruif, bij de kinderboerderij in Huizen. Omdat het deelnemers-aantal tijdens de excursies nog niet erg hoog is, durf ik geen initiatieven in die richting te nemen.

Tenslotte, ik heb jullie hierboven een idee gegeven van mijn plannen voor volgend jaar. Misschien zijn jullie het helemaal niet eens met mijn aanpak. Misschien spreekt de thematische aanpak niet aan, of geven jullie er de voorkeur aan samen met de deelnemers een volgende excursie-datum en -doel af te spreken in plaats van een van te voren gemaakt excursieprogramma. Misschien bevalt het tijdstip niet waarop de excursies worden gehouden. Kortom, wie wensen heeft kan dat kenbaar maken. Ook als je niet meer op de hoogte gehouden wil worden van de excursies en dergelijke, laat het me weten. Verder wil ik degenen die deelgenomen hebben aan de excursies bedanken voor hun komst. Ik vond het leuk en leerzaam. Van de meeste excursies staan verslagen op de website van onze afdeling. Ik hoop jullie volgend jaar weer te zien.

Hartelijke groet,

Noor van Heusden