Oeverlanden Stichtse Brug

Zondag 29 juli 2007

De eerste excursie bij de Stichtse Brug kende slechts drie deelnemers (door vakantie of door de regenbuien die vooraf vielen?). Botanisch gezien was de excursie echter een groot succes, mede dank zij Jetze Jaarsma die het gebied en de daar voorkomende planten goed kent. We hebben tal van leuke plantensoorten gezien, waaronder:

Maar ook aan bomen en struiken hebben we aandacht besteed.

Noor van Heusden

Moeraswespenorchis