...schorszwam

De Lindenschorszwam lijkt op de bekende Paarse eikenschorszwam

Peniophora ...