Project van de KNNV afdeling Gooi

Inventarisatieproject

Voor degenen die graag willen deelnemen aan een inventarisatieproject is er nu een mogelijkheid. Het gaat om een aantal stukken weiland op de 's-Gravelandse landgoederen waar Natuurmonumenten door middel van maaien een verschralingsbeheer wil gaan toepassen. Het is de bedoeling dat wij dan de vegetatieontwikkeling in de loop der jaren volgen door steekproefsgewijs te inventariseren welke plantensoorten er voorkomen. De in totaal 15 weilanden waar het om gaat bevinden zich in Bantam, Boekesteyn en Gooilust. Wie belangstelling heeft, kan zich bij mij melden.

Daarnaast moeten er poelen geïnventariseerd worden in hetzelfde gebied. Koos Meesters zal dit doen met de hydrobiologiewerkgroep. Wie hier belangstelling voor heeft kan contact opnemen met Koos.

En wie nog een hoop plantenkennis tekort komt: de afdelng Zeist gaat in de maanden mei en juni een cursus planten determineren geven. De cursus wordt gehouden op woensdagavonden en 2 excursies in het weekend. Laat weten als je hier belangstelling voor hebt, dan stuur ik je de informatie door.

Groeten,

Noor van Heusden