Project van de KNNV afdeling Gooi

Inventarisatie van mossen in het Cronebos

Op verzoek van Natuurmonumenten, beheerder van het Cronebos, gaan we de komende maanden in dit bos de mosvegetatie inventariseren. We gaan proberen in ieder geval de blad- en levermossen goed in beeld te krijgen. Wanneer er deelnemers zijn met kennis van korstmossen, kunnen ook deze soorten in de inventarisatie opgenomen worden.

We zullen dit seizoen een aantal keren het bos in gaan. U zult op deze site datum en verzamelplaats van de eerstvolgende tocht kunnen vinden. U kunt zich aanmelden bij de coördinator van het project:
Piet Kuiters (piet.kuiters@xs4all.nl).

Wanneer u zich voor deelname aanmeldt ontvangt u informatie over de inventarisatietochten en wordt u op de hoogte gehouden van de gevonden soorten en de onderzochte delen van het gebied. Ieder kan dan eventueel ook zelf op stap gaan en informatie aan het algehele beeld toevoegen.

Tijdens de eerste inventarisatietocht op 30 maart zijn 32 soorten herkend.
Deelnemers: Thijs van Eijck en Piet Kuiters.

Verslagen

30-03-2008 Cronebos