Archiefgegevens van de KNNV afdeling Gooi

De KNNV afdeling Gooi heeft zijn archief ondergebracht in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum (www.hilversum.nl/streekarchief) onder de titel:

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Gooi (voorheen afd. Hilversum), (1916) 1919-1990.

Plaatsingslijst van het archief:Magazijnnummer Beschrijving Datering 1 Datering 2
1.Notulen bestuursvergaderingen22-09-191928-06-1948
2.Notulen bestuursvergaderingen23-08-194817-03-1952
3.Notulen bestuursvergaderingen15-04-195209-02-1954
4.Notulen bestuursvergaderingen09-03-195416-07-1957
5.Notulen bestuursvergaderingen24-08-195711-06-1963
6.Notulen bestuursvergaderingen09-07-196306-04-1971
7.Notulen bestuursvergaderingen18-05-197114-01-1975
8.Notulen bestuursvergaderingen25-02-197512-12-1983
9.Verslagen ledenvergaderingen/lezingen; jaarverslagen27-11-192920-02-1943
10.Verslagen ledenvergaderingen/lezingen; jaarverslagen24-03-194329-01-1953
11.Verslagen ledenvergaderingen/lezingen; jaarverslagen195321-11-1960
12.Verslagen ledenvergaderingen/lezingen; jaarverslagen19601970
13.Ledenadministratie (schrift)Ca. 1930
14.Programma's excursies19371953
15.Programma's excursies19531963
16.Programma's excursies19631981
17. Huishoudelijk Reglement
Ledenlijsten
Lijst specialisten
Overzicht afd. Hilversum in Natura
Overzicht excursieleiders e.a.
1916, 1924
1977
197?
1916
1960
?
1980

1926
1976
18. Correspondentie
Vragenlijsten (van landelijke vereniging)
Jaarverslagen (niet compleet)
1945
1967
1972

1970
1989
19.Correspondentie19721983

De gegevens zoals die hierboven staan inclusief de vraagtekens en de lege vakken, zijn precies zo overgetypt van de papieren versie (Webmaster).